Server #1Server #2View: 118.5K

Những tên quái vật và nữ quản gia

Những tên quái vật và nữ quản gia, oboro là một người đã từng làm cho cả thành phố khiếp sợ và cứu được ông chủ của mình sau khi cứu được ông chủ của cô ra thì sau một thời gian ông ta đã coi cô như không còn tác dujgn gì nữa cả và sau đó cô đã làm một lời hứa với quỷ dữ để đổi lấy một thân thể của một con quỷ

Đóng QC