Server #1Server #2View: 285.3K

Chị gái có đôi mắt màu xanh lá

Chị gái có đôi mắt màu xanh lá, bơi vì anh là người hầu của chị aisawa makabe lên chuyện gì cũng đến tay anh làm ngay cả chuyện đi trả dvd mà cô mượn cũng là do anh đi trả nhưng khi ghé vào cửa hàng dvd thì anh đã nhìn thấy một khu vực dành cho người trên 18 tuổi thế là anh vào xem một chút nhưng sau khi anh về đến nhà thì anh lại được chị makabe tặng cho một món quà..

Đóng QC